Ek wil namens Truida Kestell se Beheerliggaam jou verwelkom by die Truida Kestell Web Tuiste.

By Truida Kestell werk ons almal as ‘n familie saam tot voordeel van ons kinders.Ons taak as lede van die beheerraad is om die skool te bestuur op alle gebiede buite die klaskamers . Dit beteken dat die skoolhoof en die bestuurspan van Truida Kestell verantwoordelik is vir dit wat in die klaskamer gebeur. Daar is ook ander komitees wat die skool bystaan om hul hande te versterk, naamlik ‘n aktiewe ouerkomitee, ‘n koshuiskomitee asook Klub TKS wat deur die Pappas ondersteun word. Ons het ook verskillende portefeuljes op die beheerraad, dit is mense wat gekontak kan word as jy dalk iets spesifieks wil uitklaar.

For some of you it is the start of a new season in your life with the first child in Gr1 for other it is the start of final stretch in your child’s school career. It does not matter, just enjoy it and grow with your child in this experience. I would like to invite you to become part of the school activities and the different committee’s at Truida Kestell and encourage your children also to take part in school activities.

Die gesegde“Vele hande maak ligte werk” is inderdaad waar, want deur saam te staan en saam te werk word die take maklik afgehandel en kan ons ‘n gesonde omgewing skep vir al ons kinders.

Indien u enige navrae het is u welkom om enige Beheerraadslid te skakel. Ons nommers is beskikbaar by die skool.

Select